English

承传统建筑之衣钵,摄古典建筑之精髓;

启现代建筑之门扉,引时尚设计之潮流。

在南粤大地上,伴着涛涛珠江水,

             我们的灵感在这里迸发,我们的青春在这里飞扬;

             我们用铅笔绘广厦千姿,我们用蓝图展高楼百态。

             我们正擎着马良的神笔,在这边创业之地,绘就新的传奇。

留言板